PARKEERVOORZIENINGEN VERDWIJNEN – PARKEER24

Het AdviseursNetwerk Verkeer en Vervoer is een samenwerkingsverband van verkeerskundigen die ieder hun eigen specialisme hebben. Aan hen is de vraag voorgelegd welke gevolgen de ontwikkeling van elektrisch – zelfrijdend – vervoer heeft voor de parkeermarkt, nu en op langere termijn.

EV’s worden in de toekomst gedeeld (want dat is het nieuwe hebben) EV’s worden in de toekomst gedeeld (want dat is het nieuwe hebben)

Beleid nú aanpassen

De voorspelling is dat in 2020 zo’n 200.000 EV’s (elektrische voertuigen) rondrijden. En in de jaren daarna zal de groei, vanwege bijvoorbeeld ontwikkelingen in de techniek en milieudoelstellingen, nog sneller gaan.

60 Procent van de Nederlanders kan niet op eigen terrein parkeren. Gemeenten moeten daarom nu hun beleid rond elektrische laadpalen bepalen en keuzes maken hoe met de openbare ruimte wordt omgegaan.

Leegstand door delen

EV’s zullen op termijn hoofdzakelijk rijden en weinig geparkeerd staan omdat steeds andere mensen de auto oproepen en gebruiken. En wat heb je dan nog aan een parkeergarage? Daar moet men bij nieuwbouw rekening mee houden. Dubbelgebruik of de ruwbouw hergebruiken moet worden opgenomen in de ontwikkelingsplannen.

Verdienmodel herzien

De parkeerbranche moet zijn verdienmodel grondig herzien, wordt in het artikel aangegeven. Het inzetten op het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen is niet meer voldoende. Men moet meer en meer als dienstverlener en facilitator optreden. Mobility as a service: van stallen van voertuigen naar bedienen van de klant die gebruik maakt van deelsystemen. Dat kan een e-auto zijn maar ook een e-bus of e-fiets. De service-component kan ook ingevuld worden door bijvoorbeeld de EV’s aan een kleine onderhoudsbeurt te onderwerpen als ze geparkeerd staan.

Lees meer in magazine PARKEER24 #6-2015

In de december-editie van magazine PARKEER24 kunt u het volledige artikel lezen. Of download het hier. (2,8 Mb in pdf)

https://www.parkeer24.nl/parkeervoorzieningen-verdwijnen