FIETSOVERSTEKEN: BLOKMARKERING OF KANALISATIE?

Fietsoversteken hebben we genoeg in Nederland. En bijna allemaal zien ze er anders uit. Toch streven we binnen de verkeerskunde naar eenduidigheid en herkenbaarheid. Daarmee bereiken we verkeersveiligheid, maar waarom dan die diversiteit in fietsoversteken?

Volgens adviseur Sander Korver zit er in weinig verkeerssituaties zoveel diversiteit als bij fietsoversteken. In de voorrang of uit de voorrang met blokmarkering, zonder blokmarkering, met kanalisatiestrepen, 1-1 strepen, een combinatie van kanalisatie en blokken, alleen haaientanden… Alle variaties komen voor in Nederland. Het buitenland buiten beschouwing gelaten.

En dat terwijl iedereen zich er toch wel van bewust is dat een fietser een kwetsbare verkeersdeelnemer is. Hoe kan het dan dat er geen uniformiteit zit in fietsoversteken?

Lees meer hierover op Verkeer in Beeld of kijk direct op de website Fietsoversteek.nl Deze website helpt meer eenduidigheid te krijgen in de vormgeving van fietsoversteken. Op de website treft u een keuzehulp: in of uit de voorrang. Als u de stappen hierin doorloopt, krijgt u uiteindelijk een voorstel in of uit de voorrang of gelijkwaardig. Hierbij zijn voorbeeldfoto’s te vinden. U maakt de uiteindelijke keuze natuurlijk. Sander Korver adviseert u graag over de vormgeving.

Kijk op Fietsoversteek.nl voor meer informatie.