Léon Lurvink

Léon Lurvink is adviseur bij de vormgeving van de openbare ruimte. Binnen uw kaders en de door u aangeleverde informatie geeft Léon advies op maat. Léon Lurvink begeeft zich op het terrein waar verkeer en stedenbouw elkaar ontmoeten. Hij is inzetbaar om vraagstukken, die binnen uw organisatie leven, vorm te geven. Hij benadert de uitdaging integraal, geeft maatwerk en trekt de openbare ruimte op een hoger plan.Léon Lurvink

Léon: ”Als verkeerskundige heb ik de afgelopen 25 jaar aan veel projecten en klussen gewerkt, met thema’s zoals Shared Space, Natuurlijk Sturen en Duurzaam Veilig. In de 25 jaar heb ik geleerd dat de openbare ruimte complex en kostbaar, en bovenal, van ons allemaal is. Eén ruimte  – dus – die we samen delen. Dat betekent, dat de ruimte voor iedereen bruikbaar en toegankelijk dient te zijn.

Maar is dat ook zo? Het delen van de ruimte wordt vaak te letterlijk genomen. Hierdoor wordt de gemeenschappelijke ruimte opgedeeld in verschillende partjes. Elk partje heeft dan zijn eigen functie. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de meerwaarde van de openbare ruimte verdwijnt. En met de meerwaarde, de kwaliteit.”

Maak met Léon een goede start en zorg er zo voor dat er een plan komt waarin de kwaliteit van de openbare ruimte centraal staat en waar zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen maken.

Het is echt de moeite waard!