Alex van der Woerd

Sinds 1 januari 2009 opereert Alex van der Woerd onder de naam  Traffic & Consult als zelfstandig en onafhankelijke project- en procesmanager in verkeer en vervoer. Kernbegrippen zijn het versterken van de opdrachtgeversrol, het verkennen, vormen en verbinden van relevante beleidsnetwerken.Alex van der Woerd

Traffic & Consult heeft ruime ervaring in profit- en overheidsorganisaties in de gehele breedte van de wereld van verkeer en vervoer. Of het nu gaat om puur technische of om meer beleidsmatige onderwerpen, Traffic & Consult zoekt naar de verbindingen met alle relevante actoren, ook in de politieke context.

Diensten

Het bijzondere aan Traffic & Consult is de specialisatie in de breedte van de van de verkeerskunde. Dat klinkt raar, maar is het niet. Veel kleine bureau’s specialiseren zich in een deel van de markt. Traffic & Consult is juist goed in het brengen van overzicht in het hele veld. Of het nu gaat om dynamisch verkeersmanagement of parkeren, de technische of bestuurlijke kant, Traffic & Consult behandelt dat als één geheel.

Opdrachten

Alex van der Woerd van Traffic & Consult heeft inmiddels voor diverse opdrachtgevers gewerkt. Soms op detacheringsbasis, zoals in Enschede, Hillegom en verschillende Amsterdamse stadsdelen en diensten. De ene keer met een specifieke opdracht of taak, de andere keer veel meer met het oog op het (her)vormen van een team.

Naast detacheringen voert Traffic & Consult ook onderzoeken uit naar thema’s als verkeersveiligheid en taxibeleid. Zo heeft Alex van der Woerd verschillende verkeersveilgihedssutidies uitgevoerd naar verkeerssituaties en geadviseerd op de verkeersveiligheidsaspecten rond het ledigen van ondergrondse vuilcontainers.

Tot slot geeft Alex van der Woerd van Traffic & Consult al een aantal jaren het vak “Beleid” in het eerste jaar van de NOVI-Verkeersacademie.

Eerdere werkervaring

Alex van der Woerd eerder gewerkt bij:

  • de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (ruim vijf jaar) van de gemeente Amsterdam als (Senior) Beleidsmedewerker Hoofdnetten als contractmanager voor groot onderhoud op het hoofdnet auto, als voorzitter van de Werkgroep Blackspots Amsterdam en heeft in die positie het Platform Dode Hoek Amsterdam opgericht. Hij heeft in 2008 de nieuwe taxistandplaats op het Centraal Station gerealiseerd en nam deel aan het straatoverleg taxivervoer.
  • Ecorys/Bureau DAM (2,5 jaar) in Amsterdam als onderzoeksleider verkeersonderzoek.
  • de gemeente IJsselstein (drie jaar) als verkeerskundige.
  • Witteveen+Bos (vier jaar) in Den Haag als verkeerskundig adviseur en projectleider verkeersonderzoek.

Neem voor meer informatie contact op met Alex van der Woerd van Traffic & Consult: 0620320631, of mail naar post@trafficconsult.nl