Rob Ogink

Rob Ogink is universitair geschoold (Universiteit Nijmegen; Planologie met specialisatie Verkeer en Vervoer) en werkt vanaf 1994 in de verkeer- en vervoer-sector als beleidsadviseur, projectsecretaris en projectleider aan opdrachten voor diverse overheden (gemeenten, provincies, regio’s, Rijkswaterstaat) en kennis-instellingen. Ik ben in 2006 gestart met Ogink Consultancy; Beleidsadvies Verkeer en Vervoer. Vanaf 2012 ben ik partner binnen de Cissonius Groep en sinds 2014 lid van het Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer.Rob Ogink

Ik heb inmiddels 20 jaar ervaring in advisering en projectmanagement op het gebied van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Ik heb meegewerkt of leiding gegeven aan diverse projecten met thema’s zoals; Beter Benutten, fietsbeleid, openbaar/ doelgroepenvervoer, bereikbaarheidsvisies, ontwikkeling stations, RegioTram Groningen, mobiliteitsmanagement en aanbestedingen.

Contacten en goede communicatie met belangengroeperingen, bedrijven en met ambtenaren en bestuurders van diverse overheden zijn belangrijk in voor mijn werk. Ik ben resultaatgericht en heb oog voor innovaties in de markt. Mijn kennis, ervaring en netwerken (o.a. ProRail, Rijkswaterstaat, Ministerie, NS) staan garant voor bruikbare en direct toepasbare adviezen.

Ik heb vele coördinerende functies vervuld waarbinnen pragmatisch, pro-actief en communicatief kunnen handelen essentieel zijn. Ik ben sterk in organiseren, analyseren, bewaken van processen en aansturen van (deel)projecten. Ik ben open en informeel, maar tegelijkertijd to the point en efficiënt.

WERKERVARING

2012-heden

Cissonius Groep

Partner in maatschap op gebied van doelgroepenvervoer, Openbaar Vervoer en mobiliteitsmanagement die expertise van diverse adviseurs combineert. Diverse gezamenlijke onderzoeken zijn uitgevoerd en visies ontwikkeld o.a. voor Arnhem-Nijmegen, Holland-Rijnland en Achterhoek. Diverse vervoersplannen opgezet en advisering omtrent mobiliteitsmanagement, vrijwilligers- en instellingenvervoer. Aangesloten bij ParticiapatieGilde (2104) en Adviesteam Beter Benutten (2015).

2006-heden

Ogink Consultancy.

Zelfstandig bureau gericht op beleidsadvisering verkeer en vervoer voor diverse overheidsinstellingen. Momenteel actief als coördinator M&E Beter Benutten Midden-Nederland (in opdracht van samenwerkende overheden en werkgevers) en adviseur Spitsmijden A12 Galecopperbrug (BB Vervolg). Lid van Adviesnetwerk Verkeer en Vervoer.

2002-2006

Cyrus

Detachering bij diverse opdrachtgevers als Rijkswaterstaat (ontwikkeling stations Rotterdam/Den Haag CS en RandstadRail) en provincie Gelderland (opzet Regiotaxi Gelderland voor 5 regio’s) en coaching van junior medewerkers.

1996-2001

Verkeersadviesburo Diepens en Okkema (sinds 2006 Mobycon)

Onderzoek, advies en detachering op het gebied van Verkeer en Vervoer.

 

1995-1996

Projectbureau Knooppunt Arnhem Nijmegen

Subsidieregeling De Boer, Gebundelde Doeluitkering, Uitvoering Regionaal Verkeer en Vervoerplan.